Zum Inhalt springen

Kunstkarte KK 2009

1,20 €/CHF

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911)

Schöpfungs – Zyklus, Bild 9

Foto © Thomas Spalinger

Čiurlionis – Museum, Kaunas, Litauen

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911)

Schöpfungs-Zyklus, Bild 9

Čiurlionis-Museum, Kaunas, Litauen

Photo: © Thomas Spalinger